Wizyt: 062347
Biuletyn Informacji Publicznej
 Przedszkole Miejskie Nr 12 w Gorzowie Wlkp.
Prowadzone ewidencje i rejestry
PROWADZONE EWIDENCJE, REJESTRY
ORAZ SPOSOBY UDOSTĘPNIANIA DANYCH W NICH ZAWARTYCH
 • ewidencja środków trwałych
 • ewidencja finansowo-księgowa
 • ewidencja czasu pracy
 • ewidencja wyjść służbowych i prywatnych
 • ewidencja danych o pracownikach
 • ewidencja badań profilaktycznych i sanitarno-epidemiologicznych
 • ewidencja wyposażenia pracowników w sprzęt ochrony osobistej, odzież i obuwie ochronne
 • ewidencja materiałowa i magazynowa
 • ewidencja kontrahentów
 • ewidencje zgłoszeniowe i rozliczeniowe ZUS
 • ewidencja uchwał Rady Pedagogicznej
 • ewidencja dzieci
 • ewidencja dokumentacji archiwalnej
 • dziennik zajęć
 • kronika, księga pamięci
 • księga druków ścisłego zarachowania
 • księgi inwentarzowe środków trwałych, wyposażenia i przedmiotów nietrwałych
 • rejestr wypadków pracowników
 • rejestr wypadków wychowanków
 • rejestr dziennej obecności dzieci
 • rejestr opinii Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
 • rejestr przypisów i odpisów płatności za przedszkole
 • rejestr otrzymanych dokumentów finansowych
Komórki prowadzące w/w ewidencje i rejestry: dyrektor placówki, nauczyciele, główna księgowa oraz kierownik gospodarczy.
Dane zawarte w ewidencjach księgowych i archiwalnych udostępniane są za zgodą dyrektora jednostki:
-osobom zainteresowanym na ich pisemny wniosek,
- osobom obcym upoważnionym do kontroli wyłącznie po okazaniu odpowiedniego dokumentu,
- w odpowiedzi na pisma skierowane bezpośrednio do organów sprawujących nadzór nad jednostką.
 

[<< wróć]  [drukuj]

Opublikował: Administrator @ 28/09/2016 09:03
Ostatnia zmiana: Administrator @ 28/09/2016 09:03
Tekst wyświetlony: 951 razy.